Gps Garmin Προσφορές
Αρχική / ----SLIDER / Απεργία: Μετ’εμποδίων οι μετακινήσεις την Τρίτη….
Êõêëïöïñéáêü êïìöïýæéï óôïõò äñüìïõò ôçò ÁèÞíáò êáèþò ïé åñãáæüìåíïé óôá ÌÝóá ÌáæéêÞò ìåôáöïñÜò âñßóêïíôáé óå 24ùñç áðåñãßá äéáìáñôõñüìåíïé åíÜíôéá óôï ðïëõíïìïó÷Ýäéï ðïõ ñõèìßæåé ìåôáîý Üëëùí ôïõò ðëåéóôçñéáóìïýò áêéíÞôùí êáé ðåñéïñßæåé ôï äéêáßùìá ôçò áðåñãßáò ôùí ðñùôïâÜèìéùí óùìáôåßùí, ÁèÞíá ÄåõôÝñá 15 Éáíïõáñßïõ 2018. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ


Απεργία: Μετ’εμποδίων οι μετακινήσεις την Τρίτη….

Πως θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς ενόψει του απεργιακού κλοιού την Τρίτη 24/09.

Τόσο με απεργιακές κινητοποιήσεις όσο και με στάσεις εργασίας συμμετέχουν οι εργαζόμενοι των μέσων μαζικής μεταφοράς στην 24ωρη απεργία της ερχόμενης Τρίτης (24/09/2019), που προκήρυξαν η ΑΔΕΔΥ και Εργατικά Κέντρα Αθήνας -Πειραιά, αντιδρώντας στο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα:
Την  Τρίτη, ακινητοποιημένα θα είναι τα τρόλεϊ, τα λεωφορεία και οι συρμοί στο δίκτυο της γραμμής 1 Μετρό (πρώην ΗΣΑΠ), λόγω της 24ωρης απεργίας που αποφάσισαν η Ένωση Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ, το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ και το Σωματείο Εργαζομένων ΣΤΑΣΥ αντίστοιχα.Ωστόσο, οι εργαζόμενοι σε μετρό (γραμμή 2 και 3) και τραμ συμμετέχουν στην απεργιακή κινητοποίηση με στάσεις εργασίας. Συγκεκριμένα, το μετρό θα λειτουργεί από τις 09:00 το πρωί έως και τις 21:00 το βράδυ, ενώ οι συρμοί του τραμ θα πραγματοποιούν δρομολόγια από τις 07:00 το πρωί έως τις 23:00.

Την άμεση απόσυρση των διατάξεων του αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου, που αφορούν τα εργασιακά και τη λειτουργία των συνδικάτων διεκδικούν οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς ενώ αγωνίζονται για δημόσιες συγκοινωνίες στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου.

Επιπλέον, την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 δεν θα πραγματοποιούνται δρομολόγια στα τραίνα συμπεριλαμβανομένου και του προαστιακού λόγω της 24ωρης απεργίας που αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών. Ως εκ τούτου αναμένεται ανακοίνωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ για τις ακυρώσεις δρομολογίων.
Πηγή: in.gr

 

 

 

Check Also

Σήμερα…Η πρώτη δήλωση της Φαίης Σκορδά για την επιστροφή του Λιάγκα στο Πρω1νό….

Ήταν 11 Οκτωβρίου 2010 όταν ο Γιώργος Λιάγκας και η Φαίη Σκορδά ανέλαβαν την παρουσίαση …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *